24 godziny na dobę – grudzień dzień 31 Myśl przewodnia AA

Będę lojalny w moim uczestnictwie, hojny w dawaniu, powściągliwy w krytyce, twórczy w propozycjach i pełen miłości w stosunkach z ludźmi. Poświęcę Wspólnocie mój czas, uwagę i entuzjazm; będę jej oddany bez reszty.

Oto modlitwa, która stała się częścią mnie i którą włączyłem do swoich rozważań o AA: SIEDEM PRÓŚB

„Ojcze Nasz, któryś jest w Niebie,

(1) święć się Imię Twoje,

(2) przyjdź Królestwo Twoje,

(3) bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na Ziemi,

(4) chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

(5) i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,

(6) i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie,

(7) ale nas zbaw ode złego.”

Pytanie: Czy ofiarowałem siebie ?

Medytacja

Rok, który za chwilę przeminie, był rokiem dobrym o tyle, o ile właściwie przez ten czas myśleliśmy, wypowiadaliśmy się i postępowaliśmy. Nic z tego, czego doświadczyliśmy, nie pójdzie na marne, jeśli zarówno dobre, jak i złe doświadczenia odpowiednio wykorzystamy. Jedynie przez doświadczenie możemy się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski. W jakimś sensie przeszłość nie całkiem odeszła w zapomnienie – jej skutki nosimy w sobie aż po chwilę obecną…

Podziękujmy pokornie Sile Wyższej za wszystkie dobrodziejstwa, jakie zesłała nam w tym roku, który właśnie dobiega końca.

Modlitwa

Modlę się, abym w rok, który nadchodzi, wniósł jak najwięcej dobra.
Modlę się, abym wkroczył weń z wiarą, modlitwą i nadzieją.

Refleksje – grudzień dzień 31

..CODZIENNE POSTANOWIENIA

Idea życia najbliższymi dwudziestoma czterema godzinami dotyczy przede wszystkim sfery emocjonalnej człowieka. Oznacza ona skupienie się na tym, co przynosi “dzisiaj” – a nie na dniu wczorajszym czy jutrzejszym.

JAK TO WIDZI BILL, STR. 284

Nowy rok: 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 dni, 8760 godzin, 525 600 minut – czas, by zastanowić się nad wytycznymi, celami i działaniami. Aby wieść normalne życie, muszę sobie coś zaplanować, ale w sensie emocjonalnym, muszę ograniczyć się do codziennych dwudziestu czterech godzin – gdyż jeśli tak postąpię, to nie będę musiał podejmować postanowień na cały rok! Nowym Rokiem będzie dla mnie każdy nowy dzień! Będę mógł postanowić sobie, “Dziś zrobię to i to…”
Codziennym miernikiem mojego życia może być czynienie niewielkich postępów – co będzie możliwe, jeśli postanowię wypełniać wolę Boga i postaram się wprowadzić w życie zasady AA.