Test alkoholowy Johns Hopkins University

Rozwiąż test Johns Hopkins University

Testy służą tylko i wyłącznie dla zorientowania się w tematyce. Nie służą do diagnozowania uzależnienia.

Diagnozę uzależnienia mogą stawiać tylko osoby odpowiednio do tego przygotowane : lekarz lub specjalista terapii uzależnień.