Alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa, pułapka alkoholizmu.

Alkoholizm to ciężka, potencjalnie śmiertelna, chroniczna choroba.

Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako „wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki” 

Wielu osobom trudno pojąć, że alkoholizm to choroba.
Przecież alkoholik pije, bo chce. Wielu twierdzi, że alkoholizm jest chorobą „na własne życzenie”. Alkoholizm znalazł się na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. W ICD10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10) pod literką F występuje w grupie: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia  zachowania . Dokładniej F10.2 nazwa:  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia), lub uzależnienie od alkoholu. Nie używa się w medycynie określenia „alkoholizm”.

Wprowadzono także procedury leczenia alkoholizmu (uzależnienia od alkoholu). O sposobach leczenia uzależnienia od alkoholu, w istocie ciężkiej choroby możesz dowiedzieć się więcej czytając uważnie teksty zamieszczone w niniejszej czytelni  o uzależnieniu do alkoholu.

Teksty o uzależnieniach

Dobre teksty o uzależnieniach

Motywowanie do leczenia

Model Minnesota

W pułapce uzależnienia alkoholowego

Alkohol i jego negatywne skutki

Psychozy współwystępujące z piciem alkoholu

Problemy trzeźwego alkoholika

Hazard

Hazard i co dalej?

Kiedy wygrana zmienia się w przegrane życie.

Nierealny świat marzeń hazardzisty.

Czym jest kompulsywny hazard?

Dlaczego hazard może być niebezpieczny?

Teksty o uzależnieniach znajdziesz też w czytelni.

Możesz zapoznać się w różnymi aspektami uzależnień. Znajdują się tam teksty o uzależnieniu od alkoholu, hazardu i in. Dokładne zapoznanie się z tymi tekstami umożliwi lepsze zrozumienie, że jest to ciężka, potencjalnie śmiertelna choroba. Choroba, którą można, a nawet należy leczyć. Dobre skutki daje leczenie w ośrodkach terapii uzależnień. Zachęcamy do podzielenia się tymi informacjami z osobami, które potrzebują tego typu wiadomości.

Alkoholizm

Teksty o uzależnieniach