Wielbłąd symbolem trzeźwych alkoholików.

Swego czasu polski ruch AA bardzo mocno identyfikował się z symbolem jednogarbnego wielbłąda, czyli Dromadera. Symbol ten miał dla Anonimowych Alkoholików tak duże znaczenie, że niemal każdy, kto przynależał do ruchu miał wpiętego w ubranie charakterystycznego metalowego wielbłądzika, jest często noszony przez trzeźwych alkoholików.

Oficjalnie jednak według Wielkiej Księgi Dromader nie jest symbolem Ruchu Anonimowych Alkoholików, choć faktycznie wielbłąd często pojawiał się w angielskiej literaturze, jednakże tej starszej, jeszcze z lat siedemdziesiątych.

Skąd więc ta analogia? W zasadzie nie wiadomo. Wydaje się być całkiem logicznym tłumaczenie, iż wielbłąd utożsamiany także z symbolem cierpliwości i spokoju, może być również symbolem trwania w trzeźwości.  Ważnym symbolem dla trzeźwych alkoholików. Oprócz tego jednak, że najbardziej znaną cechą tych zwierząt jest mniejsze odczuwanie pragnienia (odwołanie do trzeźwości), to w ich zachowaniu można dostrzec jeszcze inne zasady, którymi również powinien kierować się każdy trzeźwiejący alkoholik.

Tymi zasadami są: medytacja i modlitwa (wielbłąd, kiedy odpoczywa klęczy na kolanach), wiara i odwaga (noszenie swojego garbu bez większego wysiłku), duchowość (wysoko podniesiona głowa).

Każda z tych zasad ma fundamentalne znaczenie dla zachowania abstynencji przez trzeźwych alkoholików. Można nawet rzec, że bez ich przestrzegania żadna terapia odwykowa nie przyniesie rezultatu.

Utarło się też powiedzenie: wielbłąd nie pije przez 24 dni, ja mogę przez 24 godziny. I choć z biologicznego punktu widzenia nie jest to prawdą, to w kręgach AA, wśród trzeźwych alkoholików powiedzenie to wciąż ma swoją magiczną moc.

 

trzeźwych alkoholików

trzeźwych alkoholików

trzeźwych alkoholików