Halucynoza alkoholowa

Halucynoza alkoholowa. Intensywne działanie alkoholu na mózg grozi powstaniem psychozy alkoholowej – halucynozy alkoholowej. Szacuje się, że halucynoza alkoholowa może występować u około 1-2% osób nadużywających alkoholu etylowego.

U 20% osób, u których wystąpiła halucynoza alkoholowa może ona przebiegać w sposób przewlekły, utrzymujący się czasami wiele miesięcy. Może ona utrzymywać tak w czasie picia jak i po jego zatrzymaniu.

Czym różni się psychoza alkoholowa od delirium?

Otóż chory może słyszeć nieistniejące głosy. Mówią one nieprzyjemne dla chorego treści, stwarzające stan zagrożenia dla chorego. Głosy mogą namawiać chorego do wykonywania różnych czynności. Wielki zagrożeniem są głosy występujące w czasie halucynacji i nakazujące wykonanie różnych czynności np. samobójstwo czy też zachowania agresywne wobec osób trzecich. Chory może też odnosić wrażenie, że jest obserwowany i śledzony.

Halucynoza alkoholowa

Wszelkie próby logicznego wytłumaczenia choremu, że są to urojenia skazane są na porażkę.

Niezbędne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego. Wobec zagrożenia zdrowia i życia powinno zostać podjęcie leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Kontakt z chorym jest często utrudniony.

W leczeniu stosowane są leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki). Podawanie leków jest możliwe tylko w przypadku zachowania abstynencji.

Regularne przyjmowanie leków oraz zachowanie abstynencji daje szansę na pełne wyleczenie większości pacjentów. Wszak istnieje jeden warunek, należy zachować pełną abstynencję, inaczej grozi nawrót objawów choroby.

halucynoza alkoholowa

halucynoza alkoholowa