Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

Gdy alkohol kontroluje nasze emocje – mechanizm nałogowego regulowania uczuć.

 To, jak reagujemy na otaczający nas świat i różne sytuacje, zapisane jest w naszych emocjach. Przez emocje oceniamy skalę zagrożeń, możemy szybko i celnie podejmować różne decyzje, a przede wszystkim odkrywamy nam nasze potrzeby czy pragnienia. Dlatego we właściwym odbiorze świata zewnętrznego ważne są nie tylko te przyjemne emocje, ale również te mniej przyjemne, jak strach, ból czy złość. To one, bowiem w wielu krytycznych bądź niebezpiecznych sytuacjach pozwalają nam zachować zdrowy rozsądek w działaniu.

 U alkoholika tych emocji nie ma. Z dnia na dzień sukcesywnie wypiera je alkohol. I to on reguluje odczuciami. Łatwo jest się przyzwyczaić do sytuacji, że przyjemne chwile są na zawołanie, gdy tylko sięgniemy po alkohol.

Co dalej?

Pojawia się wtedy euforia, zapominamy o tym, co złe, przykre, wstydliwe czy bolesne. Mało tego, te dobre chwile nie przeplatają się z tymi złymi, jak w normalnym życiu.

Alkoholik zna niezawodny sposób zamieniania tych złych momentów w pełne euforii i zadowolenia.

Alkohol więc najpierw przejmuje ster z jego emocjami, by szybko i niepostrzeżenie zawładnąć umysłem, a następie całym życiem. Trudno jest dotrzeć do takiej osoby, ponieważ im większe jest uzależnienie od alkoholu, tym mniejszy wpływ na alkoholika może mieć jego zewnętrzne otoczenie.

Towarzyszące mu emocje są już tylko wytworem choroby alkoholowej. Wszelkie niepowodzenia, uczucia strachu czy przykrości osoba uzależniona zatapia w alkoholu. Stąd brak odczuwania konsekwencji picia, ponieważ za każdym razem, gdy alkoholik poczuje się źle, sięga po alkohol. To jednak może prowadzić do wybuchów agresji, złości czy nadmiernej rozpaczy, zwłaszcza, jeśli alkoholikowi zostanie odcięte źródło jego codziennej euforii i szczęścia. Wraz bowiem z brakiem alkoholu przyjdzie mu się zmierzyć z szarą rzeczywistością i z pewnością na głodzie alkoholowym nie będzie to dla niego łatwym zadaniem.

 Dlatego tak ważna jest terapia alkoholowa w ośrodku leczenia alkoholizmu, gdzie właściwe rozpoznawanie i kontrolowanie emocji prowadzi w konsekwencji do trwałego zerwania z nałogiem. Fachowa psychoterapia uzależnienia od alkoholu pomaga alkoholikowi w nauczeniu się radzenia z emocjami. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć