Uzależnienie od alkoholu to choroba ciągle nie do końca zbadana.

Wiele ciekawych informacji padło podczas świetnej konferencji medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, która odbyła się 18 maja 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współorganizatorzy konferencji: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowcami byli prof. dr hab. n. med Marcin Wojnar, dr hab. n. med Andrzej Jakubczyk, dr n. med. Maciej Kapera, dr n. med. Anna Klimkiewicz, dr n. med. Aleksandra Krasowska.

Współprowadzili Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka oraz Jadwiga Fudała  kierownik Działu ds. Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych