Do prowadzenia psychoterapii uzależnień niezbędne są odpowiednie szkolenia, staże kliniczne,

egzaminy przeprowadzane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Lista certyfikowanych psychoterapeutów

Oto nasze kwalifikacje.

  zaświadczeniescan 001                         

 

  Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Zachodniopomorskiego. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000185475 dokonano następującego wpisu:

1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Marek Lisowski
2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej – w przypadku praktyki zawodowej: brak wpisu
3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000185475&institutionId=85

 

Certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprawniający do samodzielnego prowadzenia leczenia alkoholizmu, psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Dokument niezbędny dla psychoterapeuty uzależnień, gwarantujący właściwe uprawnienia do leczenia alkoholizmu.

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spppdp1-001

Dążąc do doskonalenia prowadzonej psychoterapii w 2016 roku odbyłem szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Studium Pomocy psychologicznej dla Par

 

 

Uzależnienie od alkoholu to choroba ciągle nie do końca zbadana.

Wiele ciekawych informacji padło podczas świetnej konferencji medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, która odbyła się 18 maja 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współorganizatorzy konferencji: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowcami byli prof. dr hab. n. med Marcin Wojnar, dr hab. n. med Andrzej Jakubczyk, dr n. med. Maciej Kapera, dr n. med. Anna Klimkiewicz, dr n. med. Aleksandra Krasowska.

Współprowadzili Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka oraz Jadwiga Fudała  kierownik Działu ds. Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Dyplom uczestnictwa w szkoleniu hipnozy prowadzonej przez guru NLP Richarda Bandlera, to gwarancja najlepszych metod hipnozy skutecznych także w terapii uzależnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy potwierdzające najwyższe umiejętności wykorzystywania Neurolingwistycznego programowania w psychoterapii uzależnień.

3Certyfikat instruktora terapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, potwierdzający uprawnienia i kompetencje wymagane w leczeniu alkoholizmu.

4Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w specjalistyczne szkole psychoterapii uzależnień, ukończenie tej szkoły jest niezbędne w toku procesu certyfikacji terapeuty uzależnień.

7s

certyfikat eksperta uzależnień portalu medycznego abcZDROWIE Certyfikat eksperta uzależnień portalu medycznego abcZDROWIE.pl

gkrpa

 

 

psychoterapii uzależnień

psychoterapii uzależnień