Paranoja alkoholowa (zespół Otella)

Paranoja alkoholowa zwana też obłędem opilczym, alkoholowym obłędem zazdrości lub alkoholowym zespołem Otella jest zaburzeniem psychotycznym często występującym u osób uzależnionych od alkoholu i jest związana z pojawiającymi się urojeniami związanymi z niewiernością partnerki. Mówimy o nie wówczas, gdy w przebiegu uzależnienia od alkoholu wykształci się system urojeń dotyczących niewierności małżeńskiej.

Szacuje się, że występuje u ok. 30% osób uzależnionych. Zespół występuje u mężczyzn. U chorych pojawia się przekonanie, że ich partnerki prowadzą intensywne życie towarzyskie z innymi mężczyznami. Każde spóźnienie, nieobecność w umówionym czasie, czy ładniejsze ubieranie odbierane jest jako dowód na zdradę partnerki.

Żadne tłumaczenia partnerki nie są przez chorego przyjmowane jako wiarygodne. Osoby dotknięte tą chorobą podejmują różne działania wobec partnerki: podsłuchują, śledzą, przeszukują telefony i rzeczy osobiste.

Psychoza ta ma przebieg przewlekły – wymaga intensywnego leczenia. Jednak co do wyleczenia nigdy nie można mieć pewności, gdyż pacjenci sprawnie ukrywają ich objawy.

Trudno jest spotkać alkoholika, który bodaj przelotnie nie podejrzewałby żony o niewierność. Nadmierna podejrzliwość w stosunku do żony idzie zazwyczaj w parze z jego mniejszą sprawnością seksualną. Dochodzi do wytworzenia się błędnego koła „świadomości” niemożności seksualnego zaspokojenia żony i prowadzi do wyciągnięcia wniosków o istnieniu innego, lepszego partnera seksualnego.

O chorobie psychicznej możemy mówić dopiero wówczas, gdy pojawi się głębokie, niepoddające się perswazji, niezmienne mimo oczywistych dowodów nieprawdy, przekonanie o zdradzie żony.

Może dochodzić do maltretowania, znęcania się, a nawet zabójstw.

Pacjenci, u których wystąpi wymagają leczenia psychiatrycznego. Jeżeli wystąpią ostre objawy należy wezwać pogotowie ratunkowe a nawet policję. Duży problem stanowi skuteczne leczenie choroby. Całkowite wyleczenie jest trudne. Rokowanie w przypadku tej choroby nie jest pomyślne.

Paranoja alkoholowa

Paranoja alkoholowa

Leczenie alkoholizmu

paranoja alkoholowa

paranoja alkoholowa