Plan dnia w ośrodku (terapia uzależnień)

7.00                       pobudka, toaleta poranna, spacer na morze (dla chętnych)

8.30                       śniadanie

9.00-12.00          zajęcia grupowe z psychoterapeutą

12.00-15.30         obiad, czas wolny,  spotkania indywidualne z terapeutą

15.30-17.00         zajęcia grupowe z psychoterapeutą

17.30                     pyszna kolacja

19.00-22.00        czas wolny, basen, filmy, relaks, konsultacje indywidualne z terapeutą

22.00-7.00          cisza nocna

                                 Sobota po południu – czas wolny, spotkania indywidualne z terapeutą, odwiedziny

                                 Niedziela – dla chętnych kościół, wycieczki po okolicy, odwiedziny najbliższych