Psychozy w alkoholizmie

Zespół Wernickiego-Korsakowa. Psychozy w alkoholizmie.

Alkohol jest substancją o właściwościach psychoaktywnych, której spożywanie zawsze wywiera negatywny wpływ właściwie na wszystkie funkcje mózgu człowieka – od postrzegania i percepcji otaczającej rzeczywistości, pamięć długotrwałą i krótkotrwałą, poprzez funkcje motoryczne aż po podstawowe funkcje mózgu, odpowiadające za podstawowe procesy niezbędne dla utrzymania procesów życiowych ludzkiego organizmu.

Oddziaływanie alkoholu na mózg ściśle wiąże się, a jednocześnie wynika z jego oddziaływania natury stricte fizjologicznej na komórki, tkanki i poszczególne układy organizmu ludzkiego, w tym na bardzo delikatną, a w związku z tym niezwykle wrażliwą na wszelkie niekorzystne czynniki tkankę nerwową.

Jednym słowem, spożywany alkohol po prostu fizycznie niszczy nasze neurony. Zniszczenia w obrębie mózgu są tym większe, im częściej, dłużej i wcześniej (wiek inicjacji alkoholowej) dana osoba pije alkohol. Ponadto, regularne nadużywanie alkoholu prowadzi do nieprawidłowego odżywiania, w którym eliminowana jest witamina B, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Rzeczą logiczną jest zatem to, iż alkoholizm powoduje nieodwracalne, fizjologiczne zmiany w mózgu, których konsekwencjami są rozmaite, równie dotkliwe i groźne choroby psychiczne. Jednymi z takich jednostek chorobowych są zespół Wernickiego oraz psychoza Korsakowa, zwana również zespołem Korsakowa. W niektórych opracowaniach jednostka ta kwalifikowana jest zbiorczo, jako zespół Wernickiego-Korsakowa.[1]

Zespół Wernickiego – bądź też syndrom Wernickiego czy encefalopatia Wernickiego – jest stanem krótkotrwałym o ostrym przebiegu.

Objawy tego zespołu to między innymi zaburzenia koordynacji pracy mięśni, oczopląs (spowodowany paraliżem nerwów odpowiedzialnych za ruszanie oczami) oraz brak orientacji w miejscu i czasie i regresja intelektualna oraz emocjonalna. Zatem osoba dotknięta tym zespołem ma zaburzoną percepcję postrzegania wzrokowego (tak zwane rozdwojenie widzenia), cierpi na niezborność ruchów; w przypadkach skrajnych wcale nie jest w stanie chodzić.

Jej mowa jest niezborna i bełkotliwa, często można usłyszeć nieartykułowane bądź trudne do artykulacji i zrozumienia dźwięki, a także majaczenia alkoholowe. Może popaść w stan nadmiernego pobudzenia, bezsenności, lęków (na przykład przed ciemnością) bądź przeciwny – głębokiego otępienia.[2]

Psychozy w alkoholizmie

Zespół Korsakowa, zwany także psychozą Korsakowa i alkoholowym zespołem amnestycznym jest jednostką chorobową o praktycznie nieodwracalnych skutkach, dotykającą osoby, które przez wiele lat intensywnie nadużywają alkoholu.

Jej typowymi objawami są zaburzenia pamięci i innych zdolności poznawczych mózgu człowieka. Choroba dotyka zarówno pamięć krótkotrwałą, jak i długotrwałą. Chory nie potrafi przyswoić ani zapamiętać nowej wiedzy.Ma ogromne problemy z pamięcią długotrwałą, nie potrafi przypomnieć sobie na przykład podstawowych wydarzeń z własnego życia[3].

Luki w pamięci osoba dotknięta psychozą Korsakowa wypełnia wymyślonymi przez siebie konfabulacjami. Ponadto występują problemy z rozpoznawaniem miejsc i osób z bezpośredniego otoczenia chorego. Też mówienie o miejscach i osobach, których w ogóle się nie zna, czy też w ogóle nieistniejących. Następstwem psychozy Korsakowa bardzo często jest nieodwracalne głębokie otępienie umysłowe. I tak zwany alkoholowy zanik mózgu, a w dalszej konsekwencji nawet śmierć pacjenta.

Psychozy w alkoholizmie

Leczenie alkoholizmu z natury musi być i jest procesem kompleksowym, jednak w przypadku psychoz, których etiologią jest fizyczne, głębokie uszkodzenie mózgu leczenie nierzadko jest niemożliwe. Tak jest między innymi w przypadku zespołu Wernickiego-Korsakowa.

Stosowane jest w takich przypadkach leczenie objawowe i mające powstrzymać dalszy rozwój choroby oraz dalsze otępienie umysłowe. Niezbędna jest tutaj odpowiednia suplementacja diety: podawanie choremu suplementów zawierających witaminę B1. Oraz substancji regulujących metabolizm w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, chorzy dotknięci tym zespołem chorobowym, ze względu chociażby na znaczne niedobory umysłowe skutkujące brakiem samodzielności wymagają długoterminowej i całodobowej opieki.

[1] „Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg”, tłum. Anna Nowosielska, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/915-szkodliwy-wplyw-alkoholu-na-mozg.html (dostęp z dn. 10.05.2014)

[2] Tamże.

[3] Ukazane jest to choćby w krótkometrażowym filmie dokumentalnym „Korkociąg” w reżyserii Marka Piwowskiego z 1971 roku, https://www.youtube.com/watch?v=RhevWlANpPs

Psychozy – alkoholizm

Psychozy – alkoholizm
Psychozy w alkoholizmie